ஆண்டவருக்கான வாஞ்சை

House of Prayer
May 22 · 1 minute read

“தேவனே, நீர் என்னுடைய தேவன்; அதிகாலமே உம்மைத் தேடுகிறேன்; வறண்டதும் விடாய்த்ததும் தண்ணீரற்றதுமான நிலத்திலே என் ஆத்துமா உம்மேல் தாகமாயிருக்கிறது, என் மாம்சமானது உம்மை வாஞ்சிக்கிறது”சங்கீ63:1

மானானதுநீரோடைகளைவாஞ்சித்துக்கதறுவதுபோல, தேவனே, என்ஆத்துமாஉம்மைவாஞ்சித்துக்கதறுகிறது. என்ஆத்துமாதேவன்மேல், ஜீவனுள்ளதேவன்மேலேயேதாகமாயிருக்கிறது; நான்எப்பொழுதுதேவனுடையசந்நிதியில்வந்துநிற்பேன்? Psalm 42:1-2

நமது இரட்சிப்பின் அனுபவத்தை ஒரு கணம் சிந்திப்போம். நாம் இயேசுவுக்காக எவ்வளவு பசியாகவும் தாகமாகவும் இருந்தோம், கடவுள் எவ்வளவு நல்லவர் என்பதை ருசித்துப் பார்த்தோம். ஆனால் இத்தனை வருடங்களுக்குப் பிறகும் நாம் கடவுளுக்காகப் பசியுடன் இருக்கிறோமா?

“குதிரையை தண்ணீருக்கு அழைத்துச் செல்லலாம், ஆனால் அதை குடிக்க வைக்க முடியாது” என்பது பழமொழி. குதிரைக்கு தாகம் இல்லை என்றால், அதன் முன் தண்ணீர் போட்டாலும் அது குடிக்காது. கடவுளோடு நமக்குள்ள உறவும் அப்படித்தான். நாம் கடவுளிடம் வழிநடத்தப்படலாம், ஆனால் நாம் அவரை விரும்பாத வரையில் நமக்கு எந்த ஆர்வமும் இருக்காது.

டேவிட் ஜெரேமியா உடல் பசியையும் ஆன்மீக பசியையும் வேறுபடுத்தினார்.

உடல் பசி நீங்கள் எவ்வளவு அதிகமாக சாப்பிடுகிறீர்களோ, அவ்வளவு குறைவாக பசி எடுக்கும். ஆனால் ஆன்மீக பசி நேர்மாறானது. நீங்கள் எவ்வளவு அதிகமாக சாப்பிடுகிறீர்களோ, அவ்வளவு பசி அதிகரிக்கும். நீங்கள் ஒருபோதும் போதுமானதாக இருக்க முடியாது.

நான் கடவுளுக்காக பசியாக இருக்கிறேன் என்று எப்படி அறிந்துகொள்ளலாம்?

1. நான் ஆண்டவரை ஆராதிப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.

2. நான் ஆண்டவரின் வார்த்தையை அறிந்து புரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன், அதே போல் தேவனுடைய சித்தம் என் வாழ்க்கையில் தொடர விரும்புகிறேன்.

3. இயேசுவோடு உறவாடுவதன் மூலம் என் வாழ்வில் உள்ள வெற்றிடத்தை நிரப்ப விரும்புகிறேன்.

4. நான் என்னை முழுமையாக தேவனுக்கு அர்ப்பணித்து , அவருடைய சித்ததையும் , அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து அவரை விரும்புகிறேன்.

5. கிறிஸ்து என்னை நேசித்தது போல் நான் மற்றவர்களை நேசிக்கவும் ,சேவை செய்யவும் விரும்புகிறேன்.

6. தேவனுடையநற்செய்தியை மற்றவர்களுக்குப் பரப்ப வேண்டும் என்பதே என்னுடையமேலான வாஞ்சை.

நாம் நம் உடலுக்குத் தொடர்ந்து உணவளிப்பதை உறுதி செய்வதற்காக உள்ளமைக்கப்பட்ட பசி பொறிமுறையுடன், மனித உடலை கடவுள் வடிவமைத்தார். ஒருவருக்கு பசியின்மை இல்லாவிட்டால், அவரால் உயிர் வாழத் தேவையான அடிப்படை ஊட்டச்சத்தை பெற முடியாது.

சி.எஸ். லூயிஸ் ஒரு கதையைச் சொல்கிறார் , ஒரு சிறுவன் கடற்கரை விடுமுறைக்கு செல்ல விரும்பாத , ஆனால் பின் சந்துகளில் மண் கொழுக்கட்டை செய்வதில் மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டவன். சேற்றுப் பொருட்களால் நாம் மிகவும் எளிதில் திருப்தி அடைகிறோம், எப்போது நாம் அதிகம் அதை தேடுகிறோம், ஏங்குகிறோம், மேலும் ஏங்குகிறோம். நாம் என்ன வகையான மண் பொருட்களை உருவாக்குகிறோம்? நல்ல வேலை, நல்ல வீடு, ஆரோக்கியமான வங்கி இருப்பு, குடும்பம் மற்றும் நண்பர்கள்? இவற்றில் எந்த தவறும் இல்லை. ஆனால் இவ்வாறான வாழ்வில் மட்டும் நாம் திருப்தியுள்ளவராக இருந்தால், ஏதோ தவறு இருக்கிறது. இவைகளை விட வாழ்க்கையில் நிறைய இருக்கிறது. பின் சந்துகளில் மண் கொழுக்கட்டை உருவாக்கி மகிழ்ந்த பையனில் தவறில்லை, ஆனால் வாழ்நாள் முழுவதும் அதைச் செய்து கொண்டிருந்தால் ஏதோ பெரிய தவறு இருக்கிறது.

” ஆனால் அந்த சிறுவன் பெற்றோர்களிடம், “என்னிடம் இருப்பதில் நான் மகிழ்ச்சியடைகிறேன்,” . நான் மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் போதாதா? நான் ஏன் கடற்கரைக்கு நீண்ட கார் சவாரிக்காக, இந்த சேற்றை விட்டு வர வேண்டும்? நான் இருக்கும் இடத்தில் ஏற்கனவே மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் என்று கூறுகிறான். “கடற்கரையில் நீ அனுபவிக்க போகும் மகிழ்ச்சியின் அளவை ஒப்பிடும்போது இந்த தற்காலிகமாக, இல்லாமல் போகும் காலம், ஒரு சிறிய சிரமம் மட்டுமே என்று நாங்கள் உறுதியாக நம்புவதால் தான்” என்று பெற்றோர்கள் பதிலளிக்கலாம். “நீ உண்மையிலேயே விரும்பினால், மண் துண்டுகளில் ஒன்றை உன்னுடன் எடுத்துச் செல்லலாம், ஆனால் நீ கடற்கரைக்கு வந்தவுடன், உன் மண் துண்டுகளை மறந்துவிடக்கூடிய அற்புதமான ஒன்றை நீ காண்பாய் .”

கிறிஸ்து நமக்கு சேறு (மண் துண்டுகளை) அல்லது நல்ல வேலை, ஒரு நல்ல வீடு, மற்றும் ஒரு சிறிய நட்பு வட்டம் போன்ற உலக இன்பங்களை விட விசேஷித்ததை வழங்குகிறார். நமக்கு நல்கிய வீடு, வேலை முதலானவைகள் இயல்பாகவே தவறானவை அல்ல, ஆனால் அவை ஆண்டவர் நமக்கு முன்வைக்கும் மிகப் பெரிய யதார்த்தத்தின் முன்னோடிகளாகும். வாழ்க்கையில் உள்ள நல்ல விஷயங்கள் நாம் அனுபவிக்க வேண்டும், ஆனால் கடவுள் வழங்குவது இது மட்டும் தான் என்று நாம் நம்புவதை கடவுள் விரும்பவில்லை. இது வரவிருக்கும் நல்ல விஷயங்களின் முன்னறிவிப்பு மட்டுமே. இவைகள் நம்மிடம் இருப்பதற்காக நாம் நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார்.

கொலோசெயர 3:1-2 நீங்கள் கிறிஸ்துவுடன்கூட எழுந்ததுண்டானால், கிறிஸ்து தேவனுடைய வலதுபாரிசத்தில் வீற்றிருக்கும் இடத்திலுள்ள மேலானவைகளைத் தேடுங்கள். பூமியிலுள்ளவைகளையல்ல, மேலானவைகளையே நாடுங்கள்.

நமது இலக்குகள், நம்பிக்கைகள், கனவுகள் மற்றும் வாஞ்சைகள் எல்லாம் பரலோகத்தை (மேலானவைகளை)நோக்கி இருக்க வேண்டும் . இவ்வுலகில் உள்ளவற்றைக் காட்டிலும் மேலானவைகளைத் தேர்வு செய்ய வாஞ்சை வேண்டும். தேவனுக்குரிய காரியஙகள் அல்லது பூமிக்குரிய காரியங்களை தேர்ந்தெடுக்க நமக்கு அதிகாரமுண்டு ,ஆனால் இவைகளில் ஒரு ஆபத்து உள்ளது. தேவன் நமக்கு தரும் இவ்வுலகின் ஆசீர்வாதங்களை மட்டும் நோக்கியிருந்தால் அது நமக்கு விக்ரகங்களாக மாறுகிறது. நாம் தேவனை நம்முடைய தேவைகளுக்காக, பூமிக்குரியவகைளுக்காகவோ / பரலோகத்திற்குரியவைகளாகவோ தேடும்போது , நிச்சயமாக தேவன் தந்தருள்வர் . நம்முடைய முதன்மையும் , முக்கியமான நோக்கம் ஆண்டவரிடமிருந்து எதை பெறலாம் என்பதை மட்டும் பற்றியதாக இருந்தால், நமக்கு ஒருபோதும் திருப்தி அடைய முடியாது . நமது இலக்கு ஆண்டவராக இருந்தால் மட்டுமே நமது ஆசை முழுமையாக நிறைவேறும். ஆண்டவர் தரும் ஆசிர்வாதங்ககளை அல்ல , நமது வாஞ்சை முழுமையாக ஆண்டவராக இருக்க வேண்டும் பூமிக்குரியவைகளொயோ அல்லது அதோடு சேர்ந்த இதர கார்யங்களை தேடாமல், ஆவிக்குரிய கனிகளாகிய அன்பு,நம்பிக்கை,விசுவாசம் இவைகளையும் எல்லாவற்றிற்கும் உறைவிடமான கிறிஸ்துவை தேட வேண்டும். தேவத்துவத்தின் பரிபூர்னரான இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி பார்க்கவும் . ஆவிக்குரிய கனிகளையும் , வரஙகளையும் வாஞ்சிப்பவராக இருந்தால் நிச்சயமாக நீஙகள் தேவன் பேரில் பற்றுதலாக இருப்பது மிகவும் அவசியம். ஆவிக்குரிய கனிகளாகிய அன்பு, பொறுமையும் பசித்திருந்தால், கடவுள் மீது வாஞ்சயாக இருங்கள். ஆவிக்குரிய வரஙகளாகிய சுகமளித்தல் அல்லது தீர்க்கதரிசனத்தை வாஞ்சிப்பீர்களானால், தேவன் பேரில் வாஞ்சயாய் இருப்பது மிக மிக அவசியம் . தேவனிடத்தில் நமக்குப் வாஞ்சை உண்டா? இல்லை என்றால் , அந்த வாஞ்சயே நமக்கு வளர்க்க முடியுமா ?

ஆண்டவர்மீது வாஞ்சயாக இருப்பதற்கான பல்வேறு வழிகள் .

 1. வாஞ்சயே பரிசாக ஏற்றுக்கொள். தேவனால் மட்டுமே இந்த பரிசை நமக்கு அளிக்க முடியும் . இயேசு நம்மில் வசிப்பதால், கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கான திறனை நமக்குத் தருகிறார்.
 1. நாம் தேவனை சார்ந்திருக்கிறோம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் ஒரு பணியில் கவனம் செலுத்தி, மிகவும் பிஸியாக இருப்பதால் சில நேரங்களில் அடிப்படைத் தேவையான உணவைப் பற்றி மறந்துவிடுகிறோம். இதுபோல் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் நாம் அநேக நேரஙகளில் இருந்துவிடுகிறோம். நம் பரலோகத் தகப்பனுடனான ஐக்கியம்தான் நமக்கு உண்மையாகத் தேவை என்பதை நாம் மறந்துவிடுகிற அளவுக்கு வாழ்க்கையில் அதிக ஈடுபாடு கொண்டவர்களாக ஆகிவிடுகிறோம்.
 1. கர்த்தருக்குப் பயந்து உங்களை நிலைநிறுத்துங்கள். நீங்கள் கர்த்தருக்குப் பயப்படுகிறவர்களாக இருக்கும்போது, ​​உங்கள் வாழ்க்கையில் கடவுள் மகிமைப்பட வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள். வாழ்க்கையில் உங்களின் ஒரே நோக்கம் அவரைப் பிரியப்படுத்துவதுதான். நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தகுதியான வாழ்க்கையை வாழும்போது தேவனுக்கான ஆழ்ந்த பசி உங்களை ஆட்கொள்கிறது.
 1. தேவனுடைய வார்த்தையே வாசிப்பதை பழக்கமாக்கிக் கொள்ளுஙகள். அவருடைய வார்த்தையைப் படிப்பதன் மூலம், ஆண்டவருடைய வழிகளையும் அவருடைய குணாதிசயங்களையும் பற்றி நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம். ஒவ்வொரு நாளும் பைபிளைப் படிப்பதன் மூலமும், அவருடைய பிரசன்னத்தில் மூழ்கிவிடுவதன் மூலமும் கடவுள் மீது நிலையான அன்பை வளர்த்துக் கொள்கிறோம்.
 1. உங்கள் பக்தியை வெளிப்படுத்த ஜெபத்தைப் பயன்படுத்தவும். நீங்கள் பைபிளைப் படிக்கும்போது, ​​​​கடவுள் மீதான உங்கள் பக்தி வளர்கிறது, மேலும் ஜெபம் அந்த பக்தியை வெளிப்படுத்தும் வாகனமாகிறது. பிரார்த்தனை ஒரு ஆன்மீக ஒழுக்கம். நம் இதயங்கள் இயேசுவுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படும்போது அது ஒரு வேலையாகத் தெரியவில்லை. இது நமக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது.
 1. பசியை அடக்கும் கலப்படங்களை தவிர்க்கவும் அல்லது ஆன்மீக குப்பை உணவை தவிர்க்கவும். இரவு உணவிற்கு சற்று முன், ஒரு குழந்தை தன் அம்மாவிடம் சிற்றுண்டி கேக்கும்போது , அந்த அம்மா சிற்றுண்டி கொடுக்க மறுப்பாள் . காரணம் அந்த அம்மா சமைத்த உணவில் சிறுவனுக்கு தேவையான எல்லா ஊட்டச்சத்துக்களும் நிறைந்த உணவை அவள் தயாரித்து வைத்துள்ளார் . உணவு மேசைக்கு பசியுடன் வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். இதன் விளைவாக, அவர்கள் சத்தான, வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட உணவை சாப்பிடுவார்கள். ஆன்மீக குப்பை உணவையோ அல்லது கடவுள் நமக்காக வழங்கிய நல்ல உணவை விரும்புவதிலிருந்து நம்மை திசை திருப்பும் அல்லது தடுக்கும் எதையும் நாம் உட்கொள்ளவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். பாவம் செய்யாத பொருள்களும் செயல்களும் கூட ஆன்மீக குப்பை உணவாக இருக்கலாம். உதாரணமாக, கடவுள் நமக்கு எவ்வளவு அவசியம் தேவை என்பதை உணரவிடாமல் தடுக்கும் அனைத்தும் இந்த வகைக்குள் அடங்கும். நமது பொழுதுபோக்கு, பணம், பாதுகாப்பு மற்றும் வேலைகள் மோசமானவை அல்ல. ஆனால், நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாஞ்சயும், தேவன் பேரிலிருக்கும் பற்றுதலயும் இவை ஒருபோதும் நம்மை மேற்கொள்ள கூடாது . காட்சி ஊடகங்கள், சமூக ஊடகங்கள், ஆன்லைன் கேம்கள், வெப் சீரிஸ்கள் மற்றும் நமது ஆன்மீகப் பசியைப் பறிக்கும் சிட்காம்கள் போன்றவற்றில் அதிக நேரம் செலவிடுவது, நமது ஆன்மிக பசியே திருடிவிடும்.
 1. அதிக பயிற்சி செய்யுங்கள். ஒரு கடினமான நாள் வேலை அல்லது தீவிரமான உடற்பயிற்சியின் காலம் நம் பசியை அதிகரிக்கிறது மற்றும் உணவை ருசிக்கும் திறனை அதிகரிக்கிறது. நமது பசியை அதிகரிக்க போதுமான ஆன்மீக பயிற்சியை நாம் பெறுகிறோமா? நமக்கு ஆன்மீக பசி இல்லையென்றால், நாம் போதுமான ஆன்மீக சக்தியை செலவிடாமல் இருக்கலாம்.
 1. ஆன்மீக ஆற்றலை பல்வேறு வழிகளில் செலவிடலாம்.
 • கிறிஸ்துவின் அன்பைப் பற்றியும் அவர் உங்களுக்காகச் செய்ததைப் பற்றியும் நீங்கள் மற்றவர்களிடம் சொல்லலாம். இது ஒரு ஆன்மீக பயிற்சி.
 • மற்றவர்களின் தேவைகளுக்கு(பொருளாலும் , ஆறுதலான வார்த்தைகளும் ) உதவுவதன் மூலம் கடவுளுடைய அன்பை வெளிப்படுத்துங்கள்.
 • உங்கள் நேரத்தையும் திறமையையும் தேவாலயத்தின் பணிக்கு தன்னார்வத் தொண்டு செய்யுங்கள்.
 • மற்றவர்களுக்காக திறப்பில் நிற்பது .
 1. உங்கள் இதயத்தை பரிசோதிக்கவும். நீங்கள் கடவுளுக்காக எந்தப் பசியையும் உணரவில்லை என்றால் ஏதோ பெரிய தவறு உள்ளது . சிலர் ஆன்மீக ரீதியில் நோய்வாய்ப்பட்டிருப்பதால் பசியை இழக்கிறார்கள். அறிக்கை செய்யாத பாவம் , தீமை, பாசாங்குத்தனம் / மாய்மாலம் ,பொறாமை ஆகியவற்றை தங்கள் இதயங்களில் அனுமதித்திருக்கலாம். ஒருவேளை அவர்கள் மற்றொரு பகுதியில் பரிசுத்த ஆவியின் குரலை அமைதிப்படுத்தியிருக்கலாம்.

அன்பான சகோதரர்களே, உறுமுகின்ற , ஆவிக்குரிய வயிறுகளை தேவன் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார். அவருக்காக பசியுடன் இருப்பவர்களை அவர் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார். நாம் அவருடைய பந்தியில் சாப்பிட வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். நாம் உண்மையிலேயே பசியுடன் இருந்தால், நம் வாழ்வில் அவருடைய சக்தி, இருப்பு மற்றும் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட தலையீடுக்காக நாம் தேவனிடம் மன்றாடுவோம். மேலும் நாம் தேவனிடம் வல்லமைக்காகவும் பிரசன்னத்திற்காகவும் மன்றாடுவோம் ,எனவே நீங்கள் தேவனை கண்டடையும்வரை ஓய்வெடுக்க வேண்டாம். ஆர்வத்தோடும் , வாஞ்சயோடும் தேவனை தேடுவோம்

yt subscribe
House of Prayer, Trivandrum
2.08K subscribers
Subscribe

Related Articles

Subscribe to our newsletter